Offline sincs vége

Sokan azt gondolják, hogy az interneten bármit következmények nélkül megtehetünk. A digitális világban elkövetett cselekményeknek jogi következményei is lehetnek, amelyek nem tudása nem mentesít senkit a felelősség alól.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény az alábbi, az internetes bántalmazás (cyberbullying) tárgykörébe eső tényállásokat nevesíti.

 • személyes adattal visszaélés Btk. 219. §
 • zaklatás Btk. 222. §
 • magántitok megsértése Btk. 223. §
 • levéltitok megsértése Btk. 224. §
 • rágalmazás Btk. 226. §
 • becsületsértés Btk. 227. §
 • közösség elleni uszítás Btk. 332. §
 • zsarolás Btk. 367. §
 • testi sértés 164. §

Kép-és videókészítése szabályok és jogkövetkezmények az online térben

Sokan végig se gondolják, hogy az engedély nélküli képfelvételekkel megsértik a másik ember személyiségi jogait, aminek jogi hátterét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, közismertebb nevén a GDPR határozza meg.

A Btk. 225. §-a a kiszolgáltatott személy megalázása bűncselekményi kategóriában nevesíti az ilyen típus felvételeket, amelyek természetesen súlyos személyiségi jogi jogsértéseket is magukba foglalnak.

Influencerek, YouTuberek

 • az influencerek véleményt alkotnak, reagálnak, állást foglalnak a világ történéseire
 • ezek a gondolatébresztő, tájékoztató, szórakoztató tartalmak a fiatalok legfontosabb hírforrásai, befolyásolói ma
 • a véleményvezérek (influencerek) példaképek, inspirációs források, emellett látásmódot, viselkedést közvetítenek és a tartalomért is felelősek azért, amit közvetítenek
 • a jó influencer igényes arra a tartalomra, amit előállít és törődik a követőivel, ahogyan azzal is, milyen üzenetet közvetít és belátja, jóvá teszi, ha hibázott

Feldolgozást segítő kérdések:

 • Ami online történik, annak szerinted van következménye? Tudsz példát mondani?
 • Kik a kedvenc influencereid és miért?
 • Mit gondolsz a felelősség kérdéséről?
 • Szerinted, akit sokan követnek és lájkolnak az mindent jól csinál, azért ilyen népszerű?
 • Hallottál-e már olyan helyzetekről, ahol az influencer hibázott? Hogyan kezelte ezt?

 

Feladat:

2 vagy 3 csoportra bontva az osztályt, csoportonként találjatok ki egy képzeletbeli influencert vagy YouTube személyiséget és beszéljétek meg miről szóljanak a tartalmak. Hogyan lehet ezt jól csinálni? Milyen témák fontosak? Milyen hibákat lehet elkövetni? Mi a megoldásuk?