Szex és konszenzus

Csak az igen számít igennek.

A biztonsághoz minden fiatalnak joga van egy házibuliban is. Attól függetlenül, hogy milyen  állapotba kerül egy fiatal, elengedhetetlen a támogató közeg, ahol a bódult állapotot nem használja ki a közösség.

Vannak esetek, amikor a határok nélküli neveltetés, a kulturális berögzültség alapján bizonyos tetteket az áldozat és a környezet nem mer nyíltan szexuális erőszaknak nevezni.

A kamaszok közötti kortárs bántalmazások, a tettek megnevezése talán még nehezebb érzelmi feladatot jelent a fiatalok és a pedagógusok számára.

 • az elkövetők nem minden esetben agresszor személyiségek
 • a kortárs csoportnyomás és megfelelési kényszer gyakran gyengíti a szociális fékeket

A szexuális abúzus és az intim szféra megszégyenítése, meggyalázása tagadhatatlanul az emberi méltóság ellen elkövethető egyik legnagyobb bűn. A szexuális bántalmazás a legintimebb és legnehezebben kezelhető bántalmazási forma, hisz e módja a kínzásnak már olyan lelki sebeket okozhat az áldozatnak, ami végzetes lehet.

 • a nemi erőszak nem egy együttlét, hanem egy erőszak
 • a beleegyezésnek minkét fél részéről egyértelműnek kell lennie
 • a kényszerítés, félelemkeltés is erőszaknak számít
 • a mozgatórugó a megalázás, a hatalommal visszaélés, az uralkodás és a másik szenvedése

 

Mik a bántalmazás, erőszak jelei?

 • az áldozatok leggyakrabban önmagukat vádolják, okolják a történtekért
 • erős szégyenérzettel küzdenek
 • a bizalmatlanságuk is drasztikusan megnő
 • a harag és a félelem érzései gyorsan váltják egymást
 • a kommunikációjukat esetenként a környezet szélsőségesnek ítélheti
 • bő, jellegtelen ruhákat hordanak hirtelen

Ezektől azonban eltérő viselkedésjegyek és reakciók is előfordulhatnanak, nem szabad általánosítanunk! Ha az a gyanúnk, hogy baj van, akkor mindenképpen vegyük figyelembe azt is, hogy a kérdezősködés, a segítség az áldozat tempójában és engedélyével történjen meg.

Egy intézményen belüli szexuális erőszak eltusolása soha nem lehet megoldás. A kortársak közötti szexuális bántalmazás közös feldolgozása elengedhetetlen, hisz az áldozattá válás érzetét növeli, ha a bántalmazottnak egyedül kell megküzdenie az események súlyával. Az osztályközösség és az iskolaközösség bevonása szintén segítheti a bántalmazás feldolgozását.

 

Hogyan segíthetünk?

 • az áldozatot és a bántalmazót minden esetben egymástól elkülönítve kell kikérdezni
 • fontos a bizalmi légkör kialakítása
 • az áldozat esetleges érzelmi kitöréseit higgadtan, empátiával szükséges kezelni
 • tudatosítsuk, hogy az osztály és iskolai közösség dinamikáját befolyásolja az eset (pletykák)
 • az érzékenyítés a legfontosabb a kezelés során
 • biztosítani kell a közösséget arról, hogy mindenki biztonságban van

Feldolgozást segítő kérdések:

 • Szerinted mi számít nemi erőszaknak, honnantól számít valami annak?
 • Mit gondolsz arról, ha valaki utalásokat tesz vagy rájátszik egy viselkedésre – ez már engedélyt is ad a másiknak, hogy fogdossa, megcsókolja?
 • Miben más egy cselekvőképes és egy magatehetetlen ember helyzete?
 • Hogyan lehet támogatni az áldozatot? Mit tehetnek a barátok vagy az iskola, hogy segítsenek?
 • Milyen tünetek esetén merülhet fel a szexuális bántalmazás gyanúja?

Feladat:

 • Alkossatok két csoportot és keressetek érveket, indokokat, hogy miért az egyik vagy miért a másik félnek van igaza a filmben történtek szerint. Ezután cseréljetek és helyezkedjetek bele a másik oldal nézőpontjába is! Fontos, hogy tisztázzátok a végén, az érvek meghallgatása után is, hogy az áldozat nem hibás abban, ami történt!